Tag Archives: hồ cá koi chuẩn Nhật

Một hồ cá KOI chuẩn Nhật phải đáp ứng được mật độ cá trong hồ là 1 con/1 mét khối nước với kích thước chiều dài trên 30cm. Độ sâu của hồ cá phải đảm bảo ít nhất là 90 cm, mặt khác đối với mùa đông ở miền Bắc lạnh thì độ sâu của hồ cá có thể sâu hơn nữa để tránh sự giảm nhiệt độ. Tiêu chuẩn Nhật Bản của một hồ cá KOI có kích thước trung bình từ 7 – 7,5m cho chiều dài, 3,5 – 4m cho chiều rộng.